• Vad är en GSM-sändare?
  • Med en GSM-sändare ringer larmet över det mobila nätet, och du behöver alltså ingen anslutning till det fasta telefonnätet. En GSM är en fristående enhet som du kan komplettera ditt larm med. I den sätter man sedan ett SIM-kort, det kan vara antingen ett abonnemangs- eller kontaktkort.

   GSM-sändaren har en batteribackup så att ditt larm alltid kan ringa ut, även om det skulle bli strömavbrott. Med en GSM blir ditt larm alltså omöjligt att oskadliggöra från utsidan av huset. Larmet kommer kunna ringa ut innan någon har en chans att nå fram till centralenheten.
 • Hur kopplar jag in GSM-sändaren?
 • Alla lampor blinkar på GSM-sändaren?
  • Om alla lampor blinkar betyder det att GSM-sändaren inte har kontakt med SIM-kortet.

   Kontrollera följande:

   1. Att pinkoden är avaktiverad på kortet.
   Eller, om du har ett kort från Telenor, att pinkoden är inställd till 0000.
   SIM-kortet kan inte vara låst med en pinkod, då kan GSM-sändaren inte komma ut på kortet och larmet kommer inte kunna ringa ut. För att avaktivera pinkoden sätter du SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon och ändrar inställningarna för säkerhet.

   2. Att GSM-sändaren var avstängd när SIM-kortet sattes in.
   Om den var strömsatt när SIM-kortet sattes i bör du starta om GSM-sändaren. Detta görs genom att du tar bort både strömsladd och batteribackup och sedan återansluter båda delarna. Tänk på att varje gång du tar ut SIM-kortet ur GSM-sändaren måste strömmen brytas under hela tiden kortet är uttaget.
 • Varför får jag ingen kvittens på provlarm?
  • Om provlarmet inte fungerade bör du kontrollera följande:

   1. Att pinkoden är avaktiverad på SIM-kortet.
   I det fall du har ett SIM-kort från Telenor ska den istället vara inställd på 0000.

   2. Att sladden mellan GSM och centralenhet sitter åt rätt håll.
   Den ska sitta så att änden märkt IP är ansluten till GSM-sändaren, och änden märkt central går in i porten ”tel” på centralenheten.

   3. Kontrollera mottagningen på GSM-sändaren genom att trycka in den svarta knappen till vänster om SIM-kortshållaren i GSM-sändaren i tre sekunder. Ju fler lampor som lyser desto bättre mottagning.

   4. Kontrollera att kortet är laddat med pengar om det är ett kontantkort som används.
 • Vilket sorts SIM-kort ska användas?
  • Både kontantkort och abonnemangskort fungerar att använda men kontrollera alltid att SIM-kortet fungerar att ringa ut med på en vanlig mobiltelefon innan den används i GSM-sändaren.
   Vi rekommenderar att du använder ett SIM-kort från Tele 2, Telia eller Telenor. Vissa andra operatörer kan innebära att det blir problem då de använder sig av 3G-nätet och inte stödjer 2G.

   Vid kontantkort måste man se till så att det är påfyllt med pengar och att den fylls på minst en gång per år. Kontrollera med mobiloperatören vad som gäller för ert kort.

   Man kan även använda ett SIM-kort med abonnemang eller beställa ett tvillingkort till det vanliga kortet man använder i sin mobiltelefon. Kontrollera med din operatör vilket alternativ som är bäst, alla operatörer tillhandahåller inte tvillingkort.

   Vid operatören Telenor skall pinkoden vara satt till 0000, vid övriga operatörer skall pinkoden vara borttagen helt.
Ställ en fråga
[Fi] [Nl] [No] [En] [Se]