Unika koncept för hemlarm

TL Detect utvecklar, tillverkar och marknadsför digitala hemlarm. Våra produkter är inte bara lättmonterade, lättanvända och prisvärda, utan är även det mest köpta trådlösa larmet för privata bostäder.

TL Detect är numera en del av Alert Alarm som fortsätter att utveckla hemlarm, villalarm och lägenhetslarm med världsledande partners. Läs mer på alertalarm.se.

Idag har färre än 20 procent av svenska hushåll ett hemlarm som är kopplat till en larmcentral. Medan andra larmföretag talar om en omogen marknad märker vi hur intresset för nya trygghetslösningar ökar. Vårt unika larmkoncept gör att vi snabbt plockar åt oss fler marknadsandelar i Sverige. Ute i Europa väntar mer än 170 miljoner hushåll.

Vår produkt och våra tjänster är föremål för ständig utveckling. Allt för att vi ska ligga i framkant och kunna tillgodose både de behov som finns idag och de som kan tänkas uppstå i framtiden. Vår tekniska plattform DADS (Digital Alarm Distribution Server) möjliggör för alla våra anslutna kunder att ta del av framtida produkt- och konceptutvecklingar. Det innebär en hög servicegrad, allt på distans.

Sedan oktober 2011 är vi certifierade mot ISO 9001, 14001 och 27001, ledningssystem, miljö samt IT och informationssäkerhet. Dessutom är larmkonceptet i sin helhet verifierat enligt Intertek Total Home Alarm Solution checked by Intertek.

Miljön står alltid i fokus hos oss. Det handlar om allt från val av transportlösningar till förpackningsmaterial och tillverkningsmetoder. Produkterna är CE-märkta och godkända för att säljas i Europa. Larmets kommunikation sker krypterat på 868 MHz och via skyddad GPRS i egna APN hos teleoperatören.

[Fi] [Nl] [No] [En] [Se]